LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

Không chỉ là ký số, mà còn hiệu quả – hợp pháp.

TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ

Luồng ký kết đơn giản, xác thực hợp đồng dễ dàng
Lập hợp đồng

Người dùng có thể tạo hợp đồng từ:
– Upload hợp đồng đã soạn sẵn lên website
– Lập từ mẫu hợp đồng tạo sẵn

Giám đốc ký

Giám đốc có thể chọn phương thức ký linh hoạt
– Ký bằng Chữ ký số CA
– Ký bằng hình ảnh (sử dụng bút ký)
– Ký đồng thời nhiều Hợp đồng
– Ký Hợp đồng tự động

Khách hàng ký

Các phương thức ký cho khách hàng cuối cũng đa dạng
– Ký bằng Chữ ký số CA
– Ký qua mã xác thực OTP
– Ký bằng hình ảnh (sử dụng bút ký)

Hợp đồng hoàn thành

Hợp đồng được ký tuân thủ các quy định về hợp đồng, giao dịch điện tử và chữ ký số của Quốc Hội & Chính Phủ (Luật Dân Sự 2015, Luật Giao dịch điện tử 2005, Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Nghị định 130/2018/NĐ-CP)

KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP, THỰC HIỆN
XÁC THỰC HỢP ĐỒNG BẰNG 3 BƯỚC

1. Upload Hợp Đồng

Chọn và tải lên file hợp đồng cần xác thực. Chúng tôi chỉ kiểm tra thông tin ký kết, không lưu lại hợp đồng.

2. Chờ xử lý

Hệ thống lấy và kiểm tra thông tin ký kết của các bên trên hợp đồng có hợp lệ không.

3. Nhận thông tin

Xem chi tiết thông tin xác thực hợp đồng đã upload.

PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

• Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

• Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ghi nhận hình thức giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử

• Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử

• Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

BẢO MẬT VÀ TOÀN VẸN DỮ LIỆU

• Đảm bảo đẩy đủ tính pháp lý về xác thực điện tử.

• Đảm bảo tính toàn vẹn của các hợp đồng, tài liệu với tính năng xác thực hợp đồng.

• Hệ thống bảo mật tuyệt đối với các giải pháp, và các lớp bảo mật của Viettel.

• Hệ thống vận hành và lưu trữ được đặt tài trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn quốc tế Rated 3 – TIA942.

 

GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ
VẤN TRỰC TIẾP VỀ SẢN PHẨM

Tìm hiểu dịch vụ và trải nghiệm ký kết không giấy tờ ngay hôm nay.


  Trải nghiệm ngay - hoàn toàn miễn phí
  KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

  Bà Lương Thị Huyền Giám đốc sản phẩm VInvoice

  Áp dụng ký hợp đồng điện tử, thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng chỉ còn 4 giờ,
  giảm 70% thời gian chời đợi và xử lý so với trước đây.

  Ông Đặng Văn Thiện Giám đốc sản phẩm VTracking

  Áp dụng ký hợp đồng điện tử, thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng chỉ còn 4 giờ,
  giảm 70% thời gian chời đợi và xử lý so với trước đây.